1

1 Unit

 • 1 гадаад хаяг
 • Хурд хязгааргүй
 • Хэрэглээ хязгааргүй

110,000₮

2

2 Unit

 • 1 гадаад хаяг
 • Хурд хязгааргүй
 • Хэрэглээ хязгааргүй

187,000₮

3

3 Unit

 • 1 гадаад хаяг
 • Хурд хязгааргүй
 • Хэрэглээ хязгааргүй

275,000₮

4

4 Unit

 • 1 гадаад хаяг
 • Хурд хязгааргүй
 • Хэрэглээ хязгааргүй

363,000₮


* Суурилуулалт үнэгүй
* Дээрх үнэд НӨАТ орсон