1

10 Mbps

 • Хэрэглээ хязгааргүй
 • Компьютерийн тоо хязгааргүй
 • Дотооддоо хурдны хязгааргүй

Dedicated:

200,000₮

Shared:

75,000₮

2

20 Mbps

 • Хэрэглээ хязгааргүй
 • Компьютерийн тоо хязгааргүй
 • Дотооддоо хурдны хязгааргүй

Dedicated:

400,000₮

Shared:

120,000₮

3

30 Mbps

 • Хэрэглээ хязгааргүй
 • Компьютерийн тоо хязгааргүй
 • Дотооддоо хурдны хязгааргүй

Dedicated:

600,000₮

Shared:

165,000₮

4

40 Mbps

 • Хэрэглээ хязгааргүй
 • Компьютерийн тоо хязгааргүй
 • Дотооддоо хурдны хязгааргүй

Dedicated:

800,000₮

Shared:

200,000₮

5

50 Mbps

 • Хэрэглээ хязгааргүй
 • Компьютерийн тоо хязгааргүй
 • Дотооддоо хурдны хязгааргүй

Dedicated:

1,000,000₮

Shared:

240,000₮

6

100 Mbps

 • Хэрэглээ хязгааргүй
 • Компьютерийн тоо хязгааргүй
 • Дотооддоо хурдны хязгааргүй

Dedicated:

2,000,000₮

Shared:

480,000₮

* Холболтын хураамж үнэгүй
* Дээрх үнэд НӨАТ орсон